Mental träning

Vad är mental träning?
Enkelt förklarat är det all träning som inte är fysisk. Med andra ord våra tankar, våra beteenden, hur du talar till dig själv osv. Så egentligen tränar alla mental träning fast man inte är medveten om det. Allt det man tränar på blir man bättre på, det gäller både fysiskt och mentalt. Mental Träning är som med all annan träning dvs. resultatet kommer av hur mycket du tränar! 
Lika viktigt som det är att träna fysiskt anser jag det är att träna mentalt, målet är att må och fungera bättre. Mental träning är en utarbetad, långsiktig och vetenskaplig träning av mentala processer. Grunden är avspänning och avspänd koncentration. Genom det får du en utmärkt stressbuffert, inre balans och känsla av egenkontroll. 


Har du friskvårdsbidrag? En av de förmåner som är skattefria är just mental träning.
Skatteverket.se/skattefriaförmåner 

     Hjärnan är som en muskel, ju mer du
           tränar desto starkare blir du.