Ett viktigt inslag är att jag använder mig av naturens läkande krafter som också den senaste forskningen har lyft fram betydelsen av.

Grön Rehabelitering – vad är det och varför?
 

Naturen erbjuder oändliga möjligheter för spontan fascination. Detta är ett sätt att beskriva det vi tror gör att naturen hjälper oss att hålla oss friska och läka. Det finns mängder med forskningsrapporter som stödjer detta.

Hur kan det komma sig att naturen hjälper oss att hålla oss friska och stödjer vår kropps läkande förmåga? Det faktum är att vi ÄR natur, precis som andra levande varelser och miljöer. En förklaring är att vår hjärna och vårt primära sätt att fungera inte har utvecklats så mycket som man kan tro sedan evolutionärt, blev människor. Vi reagerar på olika miljöer utifrån vår ursprungliga konstitution. Vi söker oss helt enkelt till de miljöer som känns trygga och möjliga att leva i.

Vi vet att flera tillstånd kan försätta oss människor i varaktig stress. Vi vet också att natur; grönska och djur, fungerar stressreducerande och hjälper hjärna och kropp att läka. Det tycks också finnas en faktor i själva samspelet med djur, som har betydelse.
Såvitt flera undersökningar visar kan naturunderstödda metoder stödja läkning av flera olika sjukdomstillstånd och problem.
Undersökningar har även visat att vi håller oss friska i större utsträckning när vi vistas ute, tillsammans med djur och i naturen. Närheten till natur, parker och miljöernas utformning har dock betydelse för i hur stor utsträckning som människor faktiskt går dit i vardagen. Vid bland annat SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, finns forskare som har studerat hur de miljöer ser ut som vi mår gott av att vara i och söker oss till.