Coaching

Behöver du bli tydligare med vad du vill och behöver?
Sitter du fast i alla måsten och krav?
Behöver du förändra något, men hur?

Att bli coachad börjar med att vi tittar på hur det är för dig just nu. Efter detta går vi till ditt önskade läge. Utifrån det gör vi sedan tillsammans upp en tydlig kartläggning och sist en handlingsplan för dig att följa.

Detta är ett effektivt sätt att stödja det personliga ledarskapet med starkt fokus på egna aktiva val, att inspirera till handling och uppnå positiva resultat. Genom en utmanande och kreativ process får du som klient själv lära dig att se dina dolda resurser, att kunna se möjligheter istället för hinder. Jag som coach ställer de kraftfulla frågorna och du hittar till slut själv svaren.

Viktigt att förstå är att coaching inte handlar om vare sig rådgivning eller terapi.

Processen är på ca 4 – 10 tillfällen, men ditt behov och resultat är det som styr.