Mental träning

Vad är mental träning?
Enkelt förklarat är det all träning som inte är fysisk. Med andra ord våra tankar, våra beteenden, och hur du talar till dig själv. Egentligen tränar alla mental träning fast man inte är medveten om det. Allt det man tränar på blir man bättre på, det gäller både fysiskt och mentalt. Mental Träning är som med all annan träning dvs. resultatet kommer av hur mycket du tränar! 
Lika viktigt som det är att träna fysiskt anser jag det är att träna mentalt. Målet är att må och fungera bättre. Mental träning är en utarbetad, långsiktig och vetenskaplig träning av mentala processer där du får lära dig att programmera in dom bilder och målbilder som du vill ska styra dig, dessa leder dig vidare till att du kan förverkliga dina drömmar. Grunden är avspänning och avspänd koncentration. Genom det får du en utmärkt stressbuffert, inre balans och känsla av egenkontroll. 

Du som har friskvårdsbidrag, du vet väl att en av de förmåner som är skattefria är just mental träning.
Läs mer på: Skatteverket.se/skattefriaförmåner