Mental träning

Vad är mental träning?
Enkelt förklarat är det all träning som inte är fysisk. Med andra ord våra tankar, våra beteenden, hur du talar till dig själv osv. Så egentligen tränar alla mental träning fast man inte är medveten om det. Allt det man tränar på blir man bättre på, det gäller både fysiskt och mentalt.  
Lika viktigt som det är att träna fysiskt anser jag det är att träna mentalt, målet är att må och fungera bättre. Mental träning är en utarbetad, långsiktig och vetenskaplig träning av mentala processer. Grunden är avspänning och avspänd koncentration. Detta ger i sig en utmärkt stressbuffert, inre balans och känsla av egenkontroll.