Sparvgården AB ägs och drivs av Monica Norlén och Anders Sparf.  De upplevelsebaserade tjänsterna drivs av Monica, så här beskriver Monica sig själv:

"Personligt ledarskap och samspelet med andra individer är områden som länge intresserat mig. Även djur och natur ligger mig väldigt varmt om hjärtat. De två sistnämnda har funnits som en röd tråd genom hela mitt liv, så när vi startade vårt företag kändes det självklart att vid behov kunna använda gårdens hästar och naturen runt omkring i en del av våra utbildningar.

Med min mångåriga erfarenhet av människor och hästar väver jag samman mina erfarenheter om konsten att kommunicera och leda sig själv och andra. Jag har också genom åren skaffat mig en gedigen erfarenhet av att arbeta med människor i alla dess former. Som person är jag vetgirig, målinriktad, nyfiken och besitter en stark tro på värdet av livslång utveckling."

Nedan ser du de utbildningar jag har genomfört:

Certifierad ICC Coach, Skandinaviska Ledarhögskolan
Lic Mental Tränare, Skandinaviska Ledarhögskolan
Certifierad Mental Coach
Rehabiliteringsvetare, Mittuniversitetet
Samtalsmetodik, Mittuniversitetet

Forskning har visat att naturen främjar vår hälsa och utveckling. Att använda djur och natur inom stresshantering och rehabilitering blir allt vanligare.

Vi vänder oss till alla som tycker att det ska vara möjligt och en självklarhet, att människor både mår och presterar optimalt. På Sparvgården arbetar vi med att öka människors välmående. Detta gör vi i samspel med djur och natur, delvis med gårdens hästar som lärare. Resultatet blir minskad arbetsfrånvaro, ökad motivation, större självinsikt och bättre relationer.

Grön Rehabilitering

Är ett effektivt sätt att stödja den personliga ledarskapet med starkt fokus på egna aktiva val, att inspirera till handling och uppnå positiva resultat. Genom en utmanande och kreativ process får klienten själv lära sig att se sina dolda resurser, att kunna se möjligheter istället för hinder. Coachen ställer de kraftfulla frågorna och klienten själv har svaren.
 

Mental Träning.

Mental träning är en systematiskt utarbetad, långsiktig och vetenskaplig träning av mentala processer. Målet är att genom träning kunna må och fungera bättre. Grundläggande mental träning består av avspänning och avspänd koncentration. Den ger en utomordentlig stressbuffert, inre balans och känsla av egenkontroll. I ett avspänt tillstånd är du mycket mottaglig för självpåverkan och nästa steg är att du redan i förväg gör dig en föreställning av hur du gör, känner och tänker när du når eller har nått ditt mål.
.